สัมผัสประสบการณ์

LIVE STREAM รูปแบบใหม่

ปัจจุบัน “Live Stream” เข้ามามีบทบาทมากขึ้น อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดหนักไปทั่วโลก เป็นสิ่งขับเคลื่อนให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป เพราะทุกธุรกิจต้องมีการปรับตัวสู่ออนไลน์ ฉะนั้น Live Stream ก็เป็นทางออกที่ดี เพราะถือว่าคอนเทนต์ในรูปแบบนี้ เป็นคอนเทนต์ที่จะทำให้ผู้คนรู้จักธุรกิจของเราได้เร็วที่สุด

จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

เราจึงมีความชำนาญ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับงานของคุณได้

TOHKLOM LIVE – PACKAGE

4 HD Camera

Live Stream 2 Platform FB & Line

Full Activity (Game / CG)

Sound System & Sound Effect

3 BG Control (Super Wide / Wide / Close Up)

8x3 Green Screen & Lighting System

2 HD Camera

Live Stream System

Full Activity (Presentation / Web App / CG)

Sound System & Sound Effect

6x3 Green Screen & Lighting System

1 HD Camera

Live Stream System

Full Activity (Game / Presentation / Web App / CG)

Sound System & Sound Effect

3x3 Green Screen & Lighting System

1 HD Camera

Live Stream System

Activity

Sound System & Sound Effect

Lighting System

จัดงานได้ทุกรูปแบบ

Virtual Event

Virtual Conference

Live Event

Concert

จัดงานได้ทุกรูปแบบ

Virtual Event

Virtual Conference

Live Event

Concert

แพลตฟอร์มไหนล่ะ ? ที่เหมาะกับการทำ Live Stream

Facebook / YouTube

เป็นช่องทางที่สามารถสร้างการรับรู้ได้ดีที่สุด

สามารถจัดงานได้แบบ Virtual Conference, Concert, Event เป็นต้น

สามารถสร้าง Effect ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

สามารถตอบโต้กับผู้ชมได้แบบ Real-time

ทำกิจกรรม เล่นเกม ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้

MS Team / Zoom

เป็นช่องทางที่สร้างการรับรู้ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สามารถจัดงานได้แบบ Virtual Conference, Concert, Event เป็นต้น

สามารถสร้าง Effect ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

ทำกิจกรรม เล่นเกม ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้

Line OA / Shopee / Lazada

เป็นช่องทางที่โต้ตอบกับลูกค้าได้แบบ Real-time

สามารถทำกิจกรรม จัดโปรโมชัน ให้กับลูกค้าได้

สามารถสร้าง Effect ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

ทำกิจกรรม เล่นเกม ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้

Instagram

เป็นช่องทางที่เน้นไปยังกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ

ส่วนใหญ่เน้นไปในทางไลฟ์คุยเล่น แบบ Real-time

สามารถสร้าง Effect ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

ทำกิจกรรม เล่นเกม ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้

แพลตฟอร์มไหนล่ะ ? ที่เหมาะกับการทำ Live Stream

Facebook / YouTube

เป็นช่องทางที่สามารถสร้างการรับรู้ได้ดีที่สุด

สามารถจัดงานได้แบบ Virtual Conference, Concert, Event เป็นต้น

สามารถสร้าง Effect ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

สามารถตอบโต้กับผู้ชมได้แบบ Real-time

ทำกิจกรรม เล่นเกม ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้

MS Team / Zoom

เป็นช่องทางที่สร้างการรับรู้ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สามารถจัดงานได้แบบ Virtual Conference, Concert, Event เป็นต้น

สามารถสร้าง Effect ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

ทำกิจกรรม เล่นเกม ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้

Line OA / Shopee / Lazada

เป็นช่องทางที่โต้ตอบกับลูกค้าได้แบบ Real-time

สามารถทำกิจกรรม จัดโปรโมชัน ให้กับลูกค้าได้

สามารถสร้าง Effect ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

ทำกิจกรรม เล่นเกม ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้

Instagram

เป็นช่องทางที่เน้นไปยังกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ

ส่วนใหญ่เน้นไปในทางไลฟ์คุยเล่น แบบ Real-time

สามารถสร้าง Effect ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

ทำกิจกรรม เล่นเกม ให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้

ผลงานที่ผ่านมา

ลูกค้าของเรา